Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-23
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-03-02 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2016-02-23 11:28:59
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-25 09:01:41 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak