Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg - okręg Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-22
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-03-02 10:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg - okręg Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-02-22 13:33:42
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-27 12:05:35 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak