Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg” Część I – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Szamotuły) o łącznej ilości 132.195,00 m2 Część II – dwukrotne oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg (Okręg Międzychód) o łącznej ilości 29.205,00 m2

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-12
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-02-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Kamila Sołtysiak
Data publikacji: 2019-02-12 12:38:21
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-22 11:02:31 (aktualizacja) przez Kamila Sołtysiak