Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-12
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-02-20 10:00:00

Opis zamówienia

Oczyszczanie pasa drogowego na drogach wojewódzkich w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg Część I - okręg Szamotuły Część II - okręg Międzychód

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-02-12 12:46:39
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-27 15:04:51 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak