Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-06
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-03-14 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-03-06 14:51:54
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-25 10:36:40 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska