Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-17
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2020-02-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Kaźmierczak
Data publikacji: 2020-02-17 12:30:06
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-05 12:46:48 (aktualizacja) przez Angelika Kaźmierczak