Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-06
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-03-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-03-06 11:00:33
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-16 15:22:41 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek