Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie RDW Kościan w 2018r

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-22
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-03-02 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-02-22 10:50:26
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 12:05:51 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek