Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-06
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2020-04-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2020-04-06 12:12:23
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-01 10:00:38 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska