Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-18
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-03-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-03-18 08:14:02
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-28 12:35:47 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak