Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-27
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2020-03-06 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2020-02-27 13:24:10
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-16 13:16:25 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak