Zamówienie publiczne: Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-22
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-03-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-03-22 14:50:14
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-06 08:17:02 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak