Zamówienie publiczne: Oczyszczanie obiektów mostowych w ilości 19 szt. na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-16
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-02-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-02-16 08:38:11
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-22 11:47:04 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska