Zamówienie publiczne: Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-12
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2016-04-25 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2016-04-12 14:17:50
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-06 14:06:06 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak