Zamówienie publiczne: Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-26
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2020-04-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2020-03-26 13:19:59
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-18 13:57:41 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak