Zamówienie publiczne: Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-04
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2019-04-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2019-04-04 10:38:31
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-16 08:10:01 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak