Zamówienie publiczne: Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-26
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-05-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-04-26 12:00:51
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-21 10:43:20 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak