Zamówienie publiczne: Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-31
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-04-10 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-03-31 10:24:26
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-19 14:08:34 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak