Zamówienie publiczne: Oczyszczania pasa drogowego na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły w terenie zabudowanym w ciągu tych dróg Część I – okręg Szamotuły i Część II – okręg Międzychód

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-01-28
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2020-02-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2020-01-28 11:19:21
Ostatnia zmiana w dniu 2020-03-30 12:53:54 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak