Zamówienie publiczne: Obwód Drogowy w Szamocinie, usługa transportowa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-02
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-03-09 11:00:00

Opis zamówienia

Usługa transportowa zestawami samochodowymi o minimalnej ładowności 10 ton z bocznym wyładunkiem na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, Obwodu Drogowego w Szamocinie, ul. Ogrodowa 8 do robót przy bieżącym utrzymaniu dróg. Kod CPV zamówienia: 60.18.00.00-3

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-03-02 08:33:45
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-14 15:06:51 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska