Zamówienie publiczne: Obsługa, konserwacja i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Kościan w 2020 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-10
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-12-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Kaźmierczak
Data publikacji: 2019-12-10 10:37:10
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-16 09:55:58 (aktualizacja) przez Angelika Kaźmierczak