Zamówienie publiczne: Obsługa, konserwacja i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych na drogach wojewódzkich RDW w Kościanie w 2017 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-12-07
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-12-15 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2016-12-07 13:01:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-16 09:01:35 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek