Zamówienie publiczne: Obsługa, konserwacja i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich admin. przez Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie w 2018 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-21
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-11-29 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-11-21 13:52:31
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-05 08:58:21 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska