Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-27
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2017-12-05 08:45:00

Opis zamówienia

Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich     na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.” Kod CPV zamówienia: 50.23.22.00-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2017-11-27 14:45:17
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-12 14:59:10 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska