Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-10
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2019-12-18 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: ewelina_zawieja
Data publikacji: 2019-12-10 12:47:25
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-22 08:56:58 (aktualizacja) przez ewelina_zawieja