Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-12-06
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-12-14 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-12-06 11:14:01
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-18 13:28:54 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska