Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-12-13
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-12-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-12-13 14:48:33
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-30 08:33:31 (aktualizacja) przez Artur Ginter