Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-12-11
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2019-12-19 10:30:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2019-12-11 14:38:02
Ostatnia zmiana w dniu 2020-01-14 11:11:36 (aktualizacja) przez Artur Ginter