Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 58 sztuk na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-11-23
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2017-12-01 09:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Jagielicz
Data publikacji: 2017-11-23 09:30:13
Ostatnia zmiana w dniu 2018-01-02 13:41:25 (aktualizacja) przez Joanna Jagielicz