Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 57 sztuk na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-12-14
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2018-12-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2018-12-14 14:46:33
Ostatnia zmiana w dniu 2019-01-30 13:15:54 (aktualizacja) przez Daria Marciniak