Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 49 szt. na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-07
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2015-12-15 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2015-12-07 13:52:25
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-31 09:43:39 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska