Zamówienie publiczne: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 49 szt. na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-12-08
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2016-12-16 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Michałowska
Data publikacji: 2016-12-08 11:57:54
Ostatnia zmiana w dniu 2016-12-19 09:52:27 (aktualizacja) przez Agnieszka Michałowska