Zamówienie publiczne: Nasadzenie zieleni przydrożnej (drzewek) w pasie drogowym dróg wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-25
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-08-01 10:00:00

Opis zamówienia

Nasadzenie zieleni przydrożnej (drzewek) w pasie drogowym dróg wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach w ilości 261 szt.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2016-07-25 10:41:08
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-02 10:31:13 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak