Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym na obszarze działania RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-07-20
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2017-07-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2017-07-20 12:42:02
Ostatnia zmiana w dniu 2017-09-04 12:56:11 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak