Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-09
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-08-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jacek Jakubowicz
Data publikacji: 2019-08-09 11:09:14
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-04 13:15:44 (aktualizacja) przez Jacek Jakubowicz