Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-27
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2019-03-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2019-02-27 14:10:43
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-09 10:20:40 (aktualizacja) przez Artur Ginter