Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-01
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2019-10-10 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2019-10-01 14:27:41
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-16 10:21:19 (aktualizacja) przez Artur Ginter