Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-03
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-09-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-09-03 13:07:50
Ostatnia zmiana w dniu 2018-09-12 13:39:33 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak