Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW Szamotuły

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-18
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-09-26 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-09-18 14:26:03
Ostatnia zmiana w dniu 2018-11-08 11:16:40 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak