Zamówienie publiczne: Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze dzialania RDW Kościan

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-08-28
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-09-06 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-08-28 14:59:00
Ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 07:55:27 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska