Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszerze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-08-30
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno
Termin składania ofert: do 2019-09-09 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Daria Marciniak
Data publikacji: 2019-08-30 11:09:53
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-07 12:45:31 (aktualizacja) przez Daria Marciniak