Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-23
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2015-10-30 11:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2015-10-23 12:59:12
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-26 12:32:34 (aktualizacja) przez Radosław