Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-24
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2019-11-04 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Barbara Wypychowska
Data publikacji: 2019-10-24 14:08:31
Ostatnia zmiana w dniu 2019-12-10 11:24:07 (aktualizacja) przez Barbara Wypychowska