Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-09-21
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2017-09-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2017-09-21 08:40:02
Ostatnia zmiana w dniu 2017-11-16 11:02:25 (aktualizacja) przez Radosław