Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-25
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2019-10-04 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2019-09-25 12:01:04
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-19 12:31:09 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko