Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Czarnkowie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-29
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2018-11-06 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2018-10-29 13:32:19
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 13:28:46 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko