Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 odc. Osiek - most Żuławka

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-27
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2019-03-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2019-02-27 11:10:49
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-09 10:27:28 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska