Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-20
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-09-30 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-09-20 11:05:28
Ostatnia zmiana w dniu 2019-11-05 10:06:51 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek