Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew na terenie działania RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-11-09
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-11-17 11:00:00

Opis zamówienia

Nasadzenia drzew na terenie działania RDW Złotów. Kod CPV zamówienia: 77.31.00.00-6.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-11-09 16:54:27
Ostatnia zmiana w dniu 2015-12-14 12:37:49 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska