Zamówienie publiczne: Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-16
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-06-24 08:45:00

Opis zamówienia

Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Ilość drzew: Klon zwyczajny (Acer platanoides Globusom) - 176 sztuk, Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) - 29 sztuk. Kod CPV zamówienia: 77.31.00.00-6.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-06-16 11:05:23
Ostatnia zmiana w dniu 2016-08-04 14:25:25 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska